Abdullayeva Mətanət. Azərbaycan dilində xalçaçılıq leksikası

Abdullayeva Mətanət. Azərbaycan dilində xalçaçılıq leksikası. Bakı, “Qismət”, 1998, 160 s.