“Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti” mövzusunda III beynəlxalq simpoziumun materialları

“Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti” mövzusunda III beynəlxalq simpoziumun materialları. Bakı, 19-21 may 2003. Bakı: Elm, 2005. 182 s.