İnna Kostinanın “Batika sənəti” mühazirəsi

Əziz dostlar!

Azərbaycan Xalça Muzeyi sizi Azərbaycanın əməkdar rəssamı İnna Kostinanın “Batika sənəti” mühazirəsinə dəvət edir.

Mühazirədə batika sənətinin yaranma tarixi, inkişaf mərhələləri və texnologiyalarından bəhs ediləcək.

Mühazirə rus dilində aparılacaq.

 

Azərbaycan Xalça Muzeyi 

29 aprel 2017-ci il, saat 14:00

Giriş sərbəstdir