• Axundov Ağamusa. Ümumi Dilçilik. Dilçiliyin Tarixi, Nəzəriyyəsi və Metodları

  Axundov Ağamusa. Ümumi Dilçilik. Dilçiliyin Tarixi, Nəzəriyyəsi və Metodları. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 280 s.

  Ətraflı
 • Azərbaycan Dilinin Dialektoloji lüğəti

  Azərbaycan Dilinin Dialektoloji lüğəti. A-Z. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 568 s.

  Ətraflı
 • Azərbaycan Ədəbi Dili Tarixi

  Azərbaycan Ədəbi Dili Tarixi. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Dörd cilddə I cild. XIII-XVI əsrlər. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 478 s.

  Ətraflı
 • Azərbaycan Ədəbi Dili Tarixi

  Azərbaycan Ədəbi Dili Tarixi. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Dörd cilddə II cild. XVII-XVIII əsrlər. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 325 s.

  Ətraflı