• Tağıyeva Röya. Azərbaycan xalçası məişətdə

  Tağıyeva Röya. Azərbaycan xalçası məişətdə. Bakı, “Tutu”, 2006, 143 s.

  Ətraflı
 • Tağıyeva Röya. Lətif Kərimov fenomeni

  Tağıyeva Röya. Lətif Kərimov fenomeni. Bakı, “Elm”, 2006, 149 s.

  Ətraflı
 • Tağıyeva Röya. Nizami obrazı Azərbaycan xalçalarında

  Tağıyeva Röya. Nizami obrazı Azərbaycan xalçalarında. Bakı, “İşıq”, 1991, 145 s.

  Ətraflı
 • Tağıyeva Röya. Nizami obrazları xalçalarda

  Tağıyeva Röya. Nizami obrazları xalçalarda (miniatür kitab). Bakı, “İndiqo”, 2013, 258 s.

  Ətraflı