• Babayeva Nərminə. Azərbaycan xalçası

  Babayeva Nərminə. Azərbaycan xalçası. Sumqayıt, “Bilik”, 2014, 104 s.

  Ətraflı
 • Bakı, Şirvan, Quba xalçaları

  Bakı, Şirvan, Quba xalçaları. Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin kolleksiyasından (Kataloq). Bakı, “Ziya”, 2013, 176 s.

  Ətraflı
 • Berdimuhəmmədov Qurbanqulu. Canlı Əfsanə

  Berdimuhəmmədov Qurbanqulu. Canlı Əfsanə (Türkmən xalçaları haqqında kitab). “Türkmən Dövlət Nəşriyyatı”, 2011, 400 s.

  Ətraflı
 • Burqanov İqor. Müasir xalça

  Burqanov İqor. Müasir xalça. Kataloq. Bakı, Elm, 2012, 41 s.

  Ətraflı