• Müciri Cəfər. Azərbaycan xalçaları

  Müciri Cəfər. Azərbaycan xalçaları. Kataloq. Bakı, “İşıq”, 1981, 32 s.

  Ətraflı
 • Müciri Сəfər. Azərbaycan xalçaçılığı

  Müciri Сəfər. Azərbaycan xalçaçılığı. Bakı, “İşıq”, 1977, 100 s.

  Ətraflı
 • Muradov Vidadi. Azərbaycan xalçaçılıq sənəti

  Muradov Vidadi. Azərbaycan xalçaçılıq sənəti. Bakı, “Elm”, 2013, 132 s.

  Ətraflı
 • Muradov Vidadi. Azərbaycan xalçaları

  Muradov Vidadi. Azərbaycan xalçaları. Bakı, “Elm”, 2008, 436 s.

  Ətraflı