• Azərbaycanda  kagız pul nişanları və qiymətli kagızlar

  Azərbaycanda  kagız pul nişanları və qiymətli kagızlar. (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Köməkçi tarixi fənn materillari fondunun bonistika kolleksiyası əsasında) Bakı, “Ziya”, 2013,  96 s.

  Ətraflı
 • Muradxan dəfinəsi

  Muradxan dəfinəsi. (Quliyev.A.A., Cəbiyev.Q.C., Xəlilli.F.S.,) Bakı, ”Elmin İnkişaf Fondu”, 2012,  456 s.

  Ətraflı
 • Seyidov A., Quliyev A., Rzayev R. Azerbaycan Tarixi. Numizmatik materillar əsasında (dərs vəsaiti)

  Seyidov A., Quliyev A., Rzayev R. Azerbaycan Tarixi. Numizmatik materillar əsasında (dərs vəsaiti) Bakı, “Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı”, 2017, 248 s.

  Ətraflı
 • Seyidov Abbas.İbtidai cəmiyyətdən şəhər mədəniyyətinə

  Seyidov Abbas.İbtidai cəmiyyətdən şəhər mədəniyyətinə. Bakı,  “Elm”, 2016, 367 s.

  Ətraflı