Kəşfiyyatçı portreti təsvir olunmuş xalça

Azərbaycan Xalça Muzeyinin kolleksiyasında nadir və mürəkkəb portret janrına aid xalçalar da qorunur. Onlardan biri Azərbaycanda anadan olmuş məşhur kəşfiyyatçının portreti əks olunmuş “Zorge” xalçasıdır. Xalçanın ara sahəsinin mərkəzi medalyonunda bu görkəmli tarixi şəxsiyyətin portreti, haşiyənin kartuşlarında onun həyat yolu ilə əlaqəli diqqətəlayiq memarlıq abidələri təsvir olunub. Bu xalçanın müəllifi tanınmış xalçaçı rəssam Cəfər Müciridir. Xalçanı muzeyə hədiyyə edən isə məşhur xalçaçı rəssam Eldar Mikayılzadədir. Vaxtilə ailəsinin yanına daimi yaşayış yerinə – Macarıstana köçən Cəfər Müciri əsərlərinin bir neçəsini, o cümlədən bu portret xalçanı da Eldar Mikayılzadəyə hədiyyə etmiş, o, isə illər sonra əsəri muzeyə bağışlamışdır.