Azərbaycan Xalçası.“Azərbaycan Xalça Sənəti” mövzusunda IV beynəlxalq simpoziumun materialları

Azərbaycan Xalçası.“Azərbaycan Xalça Sənəti” mövzusunda IV beynəlxalq simpoziumun materialları. Paris, 2007, 150 s.