Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti dövlət Muzeyinin elmi əsərlərinin toplusu

Lətif  Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti dövlət Muzeyinin elmi əsərlərinin toplusu. Bakı, “ Təknur” , 2008, 99 s.