Tağıyeva Röya. Azərbaycan xalçaları. Şərq Xalça Sənəti üzrə Beynəlxalq Simpozium

Tağıyeva Röya. Azərbaycan xalçaları. Şərq Xalça Sənəti üzrə Beynəlxalq Simpozium. Azərbaycan SSR, Bakı, “Komunist”, 1983, 108 s.