“Azərbay­canın​ qədim incəsən­ət nümunələrində və XIX-XX əsrlərə aid xalçalarında quş təsv­irləri” adlı mühazirə keçirilib

Muzeyimizdə “Azərbay­canın​ qədim incəsən­ət nümunələrində və XIX-XX əsrlərə aid xalçalarında quş təsv­irləri” adlı mühazirə keçirilib.​ Sənətş­ünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Səltənət​ Rzayeva​ mühazirədə​ tunc və dəmir dövrlə­rinə aid metal, kera­mika məmulatlarının, həmçinin​ xalçaları­mızın üzərindəki quş təsvirləri, onların daşıdığı mənalar ba­rədə məlumat verib.