• Zərgərlik fondu

    Məlumdur ki, zərgərlik sənəti əsrlər boyu Azərbaycanda ən inkişaf etmiş sənətlərdən biri olmuşdur. Burada zərgərlik sənətinin bütün texnikaları yüksək peşəkərlıq səviyyəsində işlənir və tarix boyu burada özünəməxsus bədii ənənələr formalaşırdı.

    Ətraflı