mühazirələr


 • Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibətilə “İqlim dəyişmələri qlobal ekoloji problem kimi” adlı mühazirə keçirilib.

  17 may 2023

 • Muzeyimizdə “I Xosrov Ənuşirəvanın gümüş dirhəmləri və onların Azərbaycan tarixində rolu” adlı mühazirə keçirilib

  13 may 2023

 • Muzeyimizdə “Metal məmulatların konservasiyası” adlı mühazirə keçirilib

  15 aprel 2023

 • “Azərbay­canın​ qədim incəsən­ət nümunələrində və XIX-XX əsrlərə aid xalçalarında quş təsv­irləri” adlı mühazirə keçirilib

  8 aprel 2023

 • Muzeyimizdə “Göyün yeddinci qatı” sərgisi çərçivəsində mühazirə keçirilib.

  12 mart 2023

 • “Orta əsrlərdə Yaxın Şərqdə gümüş böhranı və onun Şirvanşahlar dövlətinin tarixinə və sikkələrinə təsiri”​ adlı mühazirə keçirilib.

  11 fevral 2023