İllik hesabatlar

  • Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin 2017-ci il üzrə hesabatı

  • Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin 2018-ci il üzrə hesabatı

  • Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin 2019-cu il üzrə hesabatı

  • Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin 2020-ci il üzrə hesabatı

  • Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin 2021-ci il üzrə hesabatı

  • Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin 2022-ci il üzrə hesabatı

  • Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin 2023-cü il üzrə hesabatı