Muzeyimizdə “Metal məmulatların konservasiyası” adlı mühazirə keçirilib

Muzeyimizdə “Metal məmulatların konservasiyası” adlı mühazirə keçirilib. Ənənəvi texnologiya şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Təhsib Zəvərli təqdim etdiyi mühazirədə muzeyimizin kolleksiyasında qorunan bədii metal və zərgərlik nümunələrinin​ saxlanılması,​ konservasiyası üzrə nəzəri və praktik məsələləri diqqətə çatdırıb.