Xalça toxumağı öyrənirik! (9-16 yaş)

Proqram zamanı iştirakçılara xalça eskizi əsasında xalçanın toxunulması öyrədilir. Burada iştirakçılara xalçanın toxunma texnologiyası haqqında ətraflı məlumat verilir.