Öz xalçanı yarat (7-13 yaş)

İştirakçılar komputer proqramında müxtəlif naxışlardan istifadə etməklə öz xalça kompozisiyalarını yaradırlar.