• Kərimov Lətif. Azərbaycan xalçası

  Kərimov Lətif. Azərbaycan xalçası. Bakı, “Yazıçı”, 1985, Çap: Almaniya, 237 s.

  Ətraflı
 • Qabıssanlı Şakir. “Azərbaycan xalçalarının açılmamış sirləri”

  Qabıssanlı Şakir. “Azərbaycan xalçalarının açılmamış sirləri”. Bakı, Təhsil nəşriyyatı, 2014, 232 s. Ətraflı

 • Qədirova Dürdanə. Azərbaycanın namazlıq xalçaları

  Qədirova Dürdanə.  Azərbaycanın namazlıq xalçaları. Bakı, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2008, 184 s, 32 ill&

  Ətraflı
 • Qarabağ xalçaları

  Qarabağ xalçaları. Kataloq. (AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi). Bakı, “Ziya”, 2013, 100 s.

  Ətraflı
 • İncəsənət və zaman: Qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı mənəvi zənginləşmə

  İncəsənət və zaman: Qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı mənəvi zənginləşmə. Kataloq. Bakı, 2006, 21 s.

  Ətraflı
 • Burqanov İqor. Müasir xalça

  Burqanov İqor. Müasir xalça (Beynəlxalq elmi konfransın materialları). Bakı- Moskva, 2013, 164  s.

  Ətraflı