Axundov Ağamusa. Ümumi Dilçilik. Dilçiliyin Tarixi, Nəzəriyyəsi və Metodları

Axundov Ağamusa. Ümumi Dilçilik.  Dilçiliyin Tarixi, Nəzəriyyəsi və Metodları. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 280 s.