Müasir Azərbaycan dili. Fonetika, Orfoepiya, Orfoqrafiya

Müasir Azərbaycan dili. Fonetika, Orfoepiya, Orfoqrafiya.  Birinci hissə. Üşüncü nəşr. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 256 s.