Müasir Azərbaycan dili. Leksika

Müasir Azərbaycan dili.  Leksika. İkinci hissə. Üşüncü nəşr. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 192 s.