Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.2006-2016. Kitab-kataloq

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. 2006-2016. Kitab-kataloq (Layihənin rəhbəri: Ə.Qarayev, tərtibçi: R. Əliyev) Bakı, 2016, 352 s.