Azərbaycan qadınlarının qeyri-hökumət təşkilatları

Azərbaycan qadınlarının qeyri-hökumət təşkilatları. (Svetlana Nəcəfova, Söhrab Səfiyev). Bakı, Şirvannəşr, 2002, 82 səh.