Azərbaycan-Türkiyə: Dostluq, qardaşlıq, strateji əməkdaşlıq

Azərbaycan-Türkiyə: Dostluq, qardaşlıq, strateji əməkdaşlıq. Bakı, “Şərq-Qərb”, 1997, 200 s.