Azərbaycan-Rusiya: Dosluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ

Azərbaycan-Rusiya: Dosluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ. Bakı, “Şərq-Qərb”, 1997, 164 s.