Azərbaycan doğma diyar. Milli azlıqların V Respublika festivalı

Azərbaycan doğma diyar. Milli azlıqların V Respublika festivalı.  Bakı, 2016, 59 s.