Hüseynov Məmmədhüseyn. Xalça sənətində naxış yaddaşı

Hüseynov Məmmədhüseyn. Xalça sənətində naxış yaddaşı. Bakı, “Təhsil”, 2012, 104 s.