Hüseynova Minaxanım. Xovsuz xalçalara məxsus naxışların quruluşu

Hüseynova Minaxanım. Xovsuz xalçalara məxsus naxışların quruluşu. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2015, 306 s.