Bakı, Şirvan, Quba xalçaları

Bakı, Şirvan, Quba xalçaları. Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin kolleksiyasından (Kataloq). Bakı, “Ziya”,  2013, 176 s.