Berdimuhəmmədov Qurbanqulu. Canlı Əfsanə

Berdimuhəmmədov  Qurbanqulu. Canlı Əfsanə (Türkmən xalçaları haqqında kitab). “Türkmən Dövlət Nəşriyyatı”, 2011, 400 s.