Azərbaycan xalçaları - Gürcüstan Milli Muzeyində

Azərbaycan xalçaları - Gürcüstan Milli Muzeyində. Tbilisi, “Favorite Style” 2014, 259 s.