Azərbaycan doğma diyar. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı, 2006, 12 s.

Azərbaycan doğma diyar. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı, 2006, 12 s.