• Əfəndi Rasim, Əfəndi Toğrul. Qazax xalçaçılıq məktəbi

  Əfəndi Rasim, Əfəndi Toğrul. Qazax xalçaçılıq məktəbi. Bakı, “Elm”,  2006, 103 s.

  Ətraflı
 • Əliyeva Kubra, İbrahimov Eldəniz. Lətif Kərimov həyat və yaradıcılığı

  Əliyeva Kubra, İbrahimov Eldəniz. Lətif  Kərimov həyat və yaradıcılığı. Bakı, “Azpoliqraf”, 2007, 248 s.

  Ətraflı
 • Əfəndi Rasim, Əfəndi Toğrul. Azərbaycan xalçaları dünya kolleksiyalarında

  Əfəndi Rasim, Əfəndi Toğrul. Azərbaycan xalçaları dünya kolleksiyalarında. Bakı, 2010, 175 s.

  Ətraflı
 • Tağıyeva Röya. Azərbaycan xalça ensiklopediyası. II cild

  Tağıyeva Röya. Azərbaycan xalça ensiklopediyası. II cild. Bakı, “Azərnəşr”, 2015, 632 s.

  Ətraflı
 • Tağıyeva Röya. Azərbaycan xalça ensiklopediyası. I cild

  Tağıyeva Röya. Azərbaycan xalça ensiklopediyası. I cild. Bakı, “Azərnəşr”, 2015, 632 s.

  Ətraflı
 • Tağıyeva Röya. Nizami obrazları xalçalarda

  Tağıyeva Röya. Nizami obrazları xalçalarda (miniatür kitab). Bakı, “İndiqo”, 2013, 258 s.

  Ətraflı