Muzeyimizdə “Dekorativ-tətbiqi sənətdə miniatür motivləri” adlı mühazirə keçirilib.

Muzeyimizdə “Dekorat­iv-tətbiqi sənətdə miniatür motivləri” adlı mühazirə keçiril­ib. Mühazirə​ Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Ziyad­xan Əliyev tərəfindən təqdim olunub. O, miniatürün yaranma tarixi, onun Azərbayc­an dekorativ-tətbiqi sənətində yeri və rolu barədə ətraflı məlumat verib.