Muzeyimizdə xalçanın konservasiyası üzrə bilik və təcrübə əldə etmək istəyənlər üçün ustad dərsi keçirilib

Muzeyimizdə xalçanın konservasiyası üzrə bilik və təcrübə əldə etmək istəyənlər üçün ustad dərsi keçirilib. Ustad dərsi muzeyin Xalça və dekorativ tətbiqi sənəti üzrə konservasiya, bərpa və profilaktik nəzarət şöbəsinin müdiri Dürdanə Qədirova tərəfindən təqdim olunub.