Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin baş rəssamı, Əməkdar rəssam Taryer Bəşirovun eskizi əsasında toxunan xalçanın qədim ənənələrə uyğun hanadan kəsimi mərasimi keçirildi.

Bu gün muzeyimizdə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin baş rəssamı, Əməkdar rəssam Taryer Bəşirovun eskizi əsasında toxunan xalçanın qədim ənənələrə uyğun hanadan kəsimi mərasimi keçirildi.