• “Lətif Kərimov: xalça sənətinə həsr olunmuş həyat” sərgisi

  17 noyabr 2016

  Ətraflı
 • “Əlvan sapların oyunu: Belqrad Etnoqrafiya Muzeyinin kolleksiyasından Pirot kilimləri” sərgisi

  7 oktyabr 2016

  Ətraflı
 • “Bərpa olunmuş eksponatlar” sərgisi

  15 sentyabr 2016

  Ətraflı
 • “Azərbaycan Xalça Muzeyinin kolleksiyasından zərgərlik inciləri” sərgisi

  18 may 2016

  Ətraflı
 • “Kitabi-Dədə Qorqud-12 boy-12 xalça” sərgisi

  13 fevral 2016

  Ətraflı